Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
487659
Hankinnan nimi
Kuntalaiskyselyn tuottaminen Joensuun kaupungille
Päätöspäivämäärä
12.1.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin otantaan perustuvan kuntalaiskyselyn tuottamisen hankinnan strategian tausta-aineistoksi tarjouspyynnön mukaisesti. Kuntalaiskyselyn kohdealueena ovat Joensuun kaupungin asuntokunnat, joita on noin 41 000 kpl. Kyselyn tuloksena edellytetään saatavan vähintään 1000 vastauksen tilastollisesti kattava ja luotettava otos Joensuun kaupungin asukkaista. Kuntalaiskysely ja sen raportointi ja analysointi tulee olla tehtynä viimeistään 6.3.2024. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

IROResearch Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut