Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
476211
Hankinnan nimi
Maankäytön suunnittelu, Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
16.1.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti maankäytön suunnittelutehtävien hankinnan Joensuun kaupungille sopimuskaudelle 01.01.2024 - 31.12.2025 + kahden (2) vuoden optio. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 01.01.2026 - 31.12.2027, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kahden (2) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Luo arkkitehdit Oy (2.) Tilatohtorit Oy (1.)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut