Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
487913
Hankinnan nimi
Scania kuorma-autojen (2 kpl) huollot, Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
17.1.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Scania kuorma-autojen (2 kpl) huoltojen hankinnan Joensuun kaupungille sopimuskaudelle 01.03.2024 - 30.04.2025. Hankinta toteutetaan 387321 Raskaan kaluston, pientraktoreiden, suurtehoruohonleikkurien ja muiden työkoneiden huoltopalvelut, Joensuun kaupunki puitesopimukseen liittyvänä minikilpailutuksena. Sopimuksessa noudatetaan kaikkia pääsopimuksen ehtoja, mikäli tämä tarjouspyyntö ei niitä muuta. Hankinnan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankinnan kohteena ovat tietyille autoille/koneille tehtävät huollot, joille pyydetään kokonaishintoja sekä näiden lisäksi tuntihintoja erilaisille töille, joita tehdään mahdollisesti erillisten huoltojen lisäksi. Hankintamalli on enintään kolmen (3) toimittajan puitejärjestely. Sopimuskaudella tilaukset tehdään ensisijaisesti siltä toimittajalta, jonka tarjouksessa tarvittava huoltopalvelu on hinnaltaan halvin. Mikäli kyseinen toimittaja ei pysty toteuttamaan huoltopalvelua vaadituissa vasteajoissa, tarjotaan toimeksiantoa seuraavaksi halvimman hinnan tarjonneelle toimittajalle jne. Mikäli toimittaja kieltäytyy toimeksiannosta kymmenen (10) kertaa sopimuskauden aikana, sopimus puretaan. Huoltotoimeksiantoa tehtäessä toimittajan tulee antaa tilaajalle arvio huollon/korjauksen toteuttamiseen kuluvasta ajasta. Tilaajalle on ilmoitettava mikäli työmääräarvio ylittyy.

Valitut toimittajat

Raskone Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut