Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
462399
Hankinnan nimi
Lääkinnällisenä kuntoutuksena hankittavat yksilöllisesti valmistettavat erityisjalkineet, tukipohjalliset, ortoosit ja korsetit ja niihin liittyvät palveluprosessit, Siun sote
Päätöspäivämäärä
30.1.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun soten asiakkaille lääkinnällisenä kuntoutuksena hankittavien yksilöllisesti valmistettavien erityisjalkineiden, tukipohjallisten, ortoosien ja korsettien ja niihin liittyvien palveluprosessien hankinnan sopimuskaudelle 01.02.2024 - 31.01.2026 tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimus voi jatkua toistaiseksi voimassa olevana optiokaudelle alkaen 01.02.2026. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana 01.02.2026 lähtien, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, sovelletaan sopimuskaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen irtisanomisaika on toimittajalla yhdeksän (9) kuukautta ja tilaajalla kuusi (6) kuukautta. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo 1 600 000 eur (alv 0 %) ylittää kansallisen kynnysarvon. Ennakoitu kokonaisarvo on laskettu sopimuskauden ajalle 48 kk:n ajalle. Tavaran ja palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankinta on jaettu kolmeen osa-alueeseen: Osa-alue 1: Erikoisjalkineet, tukipohjalliset, ortoosit ja korsetit (alv 0%) Osa-alue 2: Tukipohjalliset (alv 0%) Osa-alue 3: Korjaus- ja muutostyöpalvelut (alv 0%) Tukipohjalliset sisältyvät kahteen (2) osa-alueeseen. Osa-alueen 1 tukipohjallisia hankitaan, kun arvio edellyttää joko lääkärin vastaanottoa, tukipohjallisen hankinta tapahtuu yhtä aikaa muun yksilöllisen ortoosin hankinnan kanssa tai koskee lasten tukipohjallisia (asiantuntijayhteisvastaanotto apuvälinekeskuksessa). Osa-alueen 2 tukipohjallisia hankitaan muissa tapauksissa. Osa-alueet muodostavat kaksi (2) kokonaisuutta seuraavasti: - Kokonaisuus 1: osa-alue 1: Erikoisjalkineet, tukipohjalliset, ortoosit ja korsetit (alv 0%) ja osa-alue 3: Korjaus- ja muutostyöpalvelut (alv 0%) - Kokonaisuus 2: osa-alue 2: Tukipohjalliset (alv 0%) ja osa-alue 3: Korjaus- ja muutostyöpalvelut (alv 0%) Hankinnassa valitaan yksi (1) toimittaja per kokonaisuus. Valittujen sopimustoimittajien kanssa tullaan tekemään tämän tarjouspyynnön ja tarjousten mukainen hankintasopimus. Tilaukset suoritetaan tarpeen mukaan. Tilaaja ei sitoudu mihinkään vähimmäistilausmääriin sopimuskauden aikana. Tarjouspyynnössä mainitut määrät ovat suuntaa antavia arvioita eivätkä sido tilaajia.

Valitut toimittajat

Respecta Oy - Osa-alue 1: Erityisjalkineet, tukipohjalliset, ortoosit ja korsetit (alv 0%) - Osa-alue 3: Korjaus- ja muutostyöpalvelu (alv 0%) - Osa-alue 2: Tukipohjalliset (alv 0%) Tarjouspyynnön ja päätöksenteon perusteiden mukaisesti siis seuraavin kokonaisuuksin: - Kokonaisuus 1: osa-alue 1: Erikoisjalkineet, tukipohjalliset, ortoosit ja korsetit (alv 0%) ja osa-alue 3: Korjaus- ja muutostyöpalvelut (alv 0%) - Kokonaisuus 2: osa-alue 2: Tukipohjalliset (alv 0%) ja osa-alue 3: Korjaus- ja muutostyöpalvelut (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Tavarahankinnat