Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
4018/02.08.00/2023
Hankinnan nimi
Konsulttipalveluiden hankinta, talouden tasapaino ja investointikyky
Päätöspäivämäärä
19.1.2024
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Valitut toimittajat

FCG Finnish Consulting Group Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallisen kynnysarvon alittava hankinta (pienhankinta)
Hankintalaji
Palvelut