Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
482768
Hankinnan nimi
Konsernirakenneselvityksen konsulttipalvelut, Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
22.1.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupunkikonsernirakenteen selvitystyön hankinnan. Konsernirakenneselvityksen tarkoituksena on kartoittaa konkreettisia toimenpiteitä Joensuun kaupunkikonsernin rakenteen tehostamiseksi. Tarkoituksena on edistää konsernikokonaisuuden tehokkuutta ja taloudellisuutta sekä löytää tarkoituksenmukaisimmat ratkaisut konserniyhtiöiden vastuulla olevien tehtävien hoitamiseen jatkossa siten, että ne tukevat parhaalla mahdollisella tavalla myös kaupungin toimintaa ja taloutta. Selvityksessä käydään läpi valittujen yhtiöiden ja emon väliset liiketoimet sekä rahavirrat ja niiden perusteet. Konsernirakenneselvitys toteutetaan tammi-maaliskuussa 2024 siten, että raportointi on valmis maaliskuun 2024 loppuun mennessä. Selvityksen tuloksia hyödynnetään osana Joensuun kaupungin talouden tasapainotusprosessia. Hankinnassa valitaan yksi palveluntuottaja, jonka kanssa tehdään tarjouspyyntöön ja tarjoukseen perustuva hankintasopimus.

Valitut toimittajat

FCG Finnish Consulting Group Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut