Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
483088
Hankinnan nimi
Asemakaavanlaadinta ja siihen liittyvät selvitykset, puitejärjestely vuosille 2024 - 2025
Päätöspäivämäärä
24.1.2024
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

FCG Finnish Consulting Group Oy - Sweco Finland Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut