Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
484031
Hankinnan nimi
Ilomantsin kunnan omana työnä suoritettavien rakennus- ja kunnossapitotöiden konetyöt
Päätöspäivämäärä
26.1.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Ilomantsin kunnan omana työnä suoritettavien rakennus- ja kunnossapitotöiden konetöiden hankinnan sopimuskaudelle 01.01.2024 - 31.12.2026. Hankintamalli on useamman toimittajan puitejärjestely per kohderyhmä, jossa kaikkien soveltuvuusehdot täyttävien ja tarjouspyynnön mukaisen tarjouksen esittäneiden toimittajien kanssa tullaan tekemään erillinen sopimus. Koneet ja ajoneuvot asetetaan ryhmittäin tilausjärjestykseen ja tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta seuraavien mallien mukaisesti: Ajoneuvot, kantavuus yli 4 tn (osa-alue 1.1 ja 1.2): Ajoneuvot asetetaan vertailuluvun mukaiseen järjestykseen ja palvelutilauksen saa vertailulukujen mukaisessa edullisuusjärjestyksessä ensimmäinen vapaana oleva, kyseiseen työtehtävään soveltuva ajoneuvo. Soveltuvuudessa arvioidaan työssä ajoneuvolta vaadittavia teknisiä ominaisuuksia ja lisävarusteita. Vertailuluvun jakajana osa-alueessa 1.1 käytetään kantavuutta (t), mikäli kyse on työstä, jossa kuljetetaan kiveä, soraa tai vastaavaa maa-ainesta. Mikäli kyse on kuljetuksesta, jossa merkitystä on kantavuuden sijaan kuorman tilavuudella, käytetään osa-alueessa 1.2 jakajana kuormatilavuutta (m³). Ajoneuvot, kantavuus alle 4 tn (osa-alue 1.3) : Ajoneuvot asetetaan tuntihinnan mukaiseen järjestykseen ja palvelutilauksen saa tuntihinnan mukaisessa edullisuusjärjestyksessä ensimmäinen vapaana oleva, kyseiseen työtehtävään soveltuva ajoneuvo. Soveltuvuudessa arvioidaan työssä ajoneuvolta vaadittavia teknisiä ominaisuuksia ja lisävarusteita. Työkoneet (osa-alueet. 2.1 - 2.5): Työkoneet asetetaan vertailuluvun mukaiseen järjestykseen ja palvelutilauksen saa vertailulukujen mukaisessa edullisuusjärjestyksessä ensimmäinen vapaana oleva, kyseiseen työtehtävään soveltuva työkone. Soveltuvuudessa arvioidaan koneen luokkaa ja työssä koneelta vaadittavia teknisiä ominaisuuksia ja lisävarusteita. Muu kalusto (osa-alue. 3): Tarjoaja ilmoittaa tarjoamansa kaluston ja tuntihinnan tälle. Palvelutilauksen saa hinnaltaan edullisin, kyseiseen työtehtävään soveltuva kone tai laite.

Valitut toimittajat

Kaivuu ja Kuljetus Kari Kuivalainen Oy - 2.1 Pienemmät tela-alustaiset kaivinkoneet alle 13tn (1.) - 2.2 Tela-alustaiset kaivinkoneet 13 - 21 tn (1.) - 2.4 Pyöräalustaiset kaivinkoneet ja traktorikaivurit 9 - 21 tn (1.) - 2.5 Pyöräkuormaajat (1.) MaaMyller Oy - 1.2 Kuljetuskalusto, kantavuus yli 4 tn (käyttötarvearvio tilavuuden mukaan) (4.) - 1.3 Kuljetuskalusto, kantavuus 4 tn tai alle (2.) - 2.1 Pienemmät tela-alustaiset kaivinkoneet alle 13tn (4.) - 2.2 Tela-alustaiset kaivinkoneet 13 - 21 tn (3.) - 2.3 Yli 21 tn tela-alustaiset kaivinkoneet (1.) - 2.4 Pyöräalustaiset kaivinkoneet ja traktorikaivurit 9 - 21 tn (2.) - 2.5 Pyöräkuormaajat (3.) - 3. Muu kalusto - 1.1 Kuljetuskalusto, kantavuus yli 4 tn (käyttötarvearvio kantavuuden mukaan) (4.) Petri Volotinen - 1.2 Kuljetuskalusto, kantavuus yli 4 tn (käyttötarvearvio tilavuuden mukaan) (1.) - 2.1 Pienemmät tela-alustaiset kaivinkoneet alle 13tn (3.) - 3. Muu kalusto - 1.1 Kuljetuskalusto, kantavuus yli 4 tn (käyttötarvearvio kantavuuden mukaan) (2.) - 1.2 Kuljetuskalusto, kantavuus yli 4 tn (käyttötarvearvio tilavuuden mukaan) (1.) - 1.1 Kuljetuskalusto, kantavuus yli 4 tn (käyttötarvearvio kantavuuden mukaan) (2.) Seppo Eskelinen Oy - 3. Muu kalusto T:mi Kuuksenvaaran konepalvelu - 1.2 Kuljetuskalusto, kantavuus yli 4 tn (käyttötarvearvio tilavuuden mukaan) (5.) - 3. Muu kalusto - 1.1 Kuljetuskalusto, kantavuus yli 4 tn (käyttötarvearvio kantavuuden mukaan) (5.) - 1.2 Kuljetuskalusto, kantavuus yli 4 tn (käyttötarvearvio tilavuuden mukaan) (3.) - 1.3 Kuljetuskalusto, kantavuus 4 tn tai alle (1.) - 3. Muu kalusto - 1.1 Kuljetuskalusto, kantavuus yli 4 tn (käyttötarvearvio kantavuuden mukaan) (1.) Tmi Peltola Vili - 2.1 Pienemmät tela-alustaiset kaivinkoneet alle 13tn (2.) - 2.2 Tela-alustaiset kaivinkoneet 13 - 21 tn (2.) - 2.5 Pyöräkuormaajat (2.)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka