Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
484480
Hankinnan nimi
Siivouspalvelut Joensuun seurakuntayhtymälle 2024-2026
Päätöspäivämäärä
25.1.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti siivouspalveluiden hankinnan Joensuun seurakuntayhtymälle sopimuskaudelle 1.2.2024-31.1.2026 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1 ) vuodella ajalle 1.2.2026 -31.1.2027, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankinta sisältää siivouksen siivouskohdekuvauksissa ja siivousten sisällöissä kuvatut tehtävät ja työt tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Hankintasopimus tehdään yhden (1) tarjoajan kanssa per osa-alue.

Valitut toimittajat

ISS Palvelut Oy - Alue 1: Joensuun keskustan alue - Alue 2: Noljakka ja Marjala - Alue 3: Rantakylä, Utra ja Talastupa - Alue 4: Pielisensuu ja Pikku-Ketun kerhotila - Alue 6: Hautatoimen tilat RTK-Palvelu Oy - Alue 5: Eno

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Palvelut