Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
481537
Hankinnan nimi
Tiehöylä liikennealueiden hoitoon ja kunnossapitoon / Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
25.1.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti liikennealueiden hoitoon ja kunnossapitoon tulevan tiehöylän hankinnan Joensuun kaupungille. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilauksen suoraan valitulta toimittajalta. Hankinnan kohteena on tiehöylä liikennealueiden hoitoon, kunnossapitoon ja rakentamiseen Joensuun kaupungille. Tiehöylän on sovelluttava kaupungissa työskentelyyn mm. ahtaat paikat, parkkipaikka-alueet, kiertoliittymät ja pienet kadun kääntöpaikat. Tiehöylää tullaan käyttämään kunnallistekniikan kunnossapidossa kuten auraus-, lumipolanteenpoistotehtävissä ja maanteiden rakentamisessa.

Valitut toimittajat

Veekmas Oy

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Tavarahankinnat