Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
480363
Hankinnan nimi
Polkka oy:n kotipalveluaterioiden pakkaustarvikkeet
Päätöspäivämäärä
29.1.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Polkka oy:n kotipalveluaterioiden pakkaustarvikkeiden hankinnan sopimuskaudelle 1.3.2024 - 28.2.2026 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.3.2026 - 28.2.2027 sekä 1.3.2027 - 29.2.2028, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus per osa-alue jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Fredman Professional Kitchen Oy - 2. Pikarit ja niiden suljentakalvo (alv 0 %) VeliMark Oy - 1. Kotipalveluateriarasiat ja niiden suljentakalvo (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Tavarahankinnat