Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
486508
Hankinnan nimi
Koneellinen hakkuu-urakointi kaupungin metsissä, Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
29.1.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti koneellisen metsähakkuun hankinnan Joensuun kaupungin omistamilla metsätiloilla sopimuskaudelle 1.2.2024 - 31.1.2025 + kolmen (3) vuoden optio. Sopimus jatkuu kolmella (3) vuodella ajalle 1.2.2025 - 31.1.2028, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Toiminta-alueet ovat: Joensuun kaupunkialue, Pyhäselän, Tuupovaaran, Kiihtelysvaaran ja Enon pitäjät sekä Kontiolahti ja Liperi. Koneellisesta hakkuusta tehdään erillinen sopimus yhden (1) urakoitsijan kanssa.

Valitut toimittajat

Karelwood Oy

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Palvelut