Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
462147
Hankinnan nimi
Vesihuollon kemikaalit, 2024-2026 (+ optio 1 + 1 v)
Päätöspäivämäärä
29.1.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti vesihuollon kemikaalien hankinnan tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 1.2.2024 - 31.1.2026 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.2.2026 - 31.1.2027 ja 1.2.2027 - 31.1.2028, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely per osa-alue. Jokaiseen osa-alueeseen valitaan kolme (3) halvimman tarjouksen tehnyttä toimittajaa. Valittujen toimittajien kanssa tehdään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja tekee tilaukset suoraan kuhunkin osa-alueeseen valituilta toimittajilta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja tilaa kyseiselle tilaajataholle määritellyn kemikaalin tuotekohtaisesti edullisimmalta toimittajalta, jonka sopimustuote soveltuu tilaustarpeeseen. Mikäli tuotekohtaisesti edullisin toimittaja ei pysty tilausta toimittamaan tai ko. toimittajan sopimustuote ei sovellu tilaajan tarpeeseen, tilataan tuote toiseksi edullisimmalta toimittajalta, jonka sopimustuote soveltuu tilaustarpeeseen. Jos tämäkään ei pysty toimittamaan tuotetta tai ko. toimittajan sopimustuote ei sovellu tilaajan tarpeeseen, tilataan tuote tuotekohtaisessa hintajärjestyksessä kolmantena olevalta toimittajalta, jos tämä pysty toimittamaan tuotteen ja sopimustuote soveltuu tilaustarpeeseen.

Valitut toimittajat

Bang & Bonsomer Group Oy - 10. Sooda (alv 0 %) - 12. Rikkihappo (alv 0 %) - 13. Natriumhypokloriitti (alv 0 %) - 14. Polyalumiinikloridi (alv 0 %) - 15. Suolahappo (alv 0 %) - 16. Muurahaishappo (alv 0 %) - 17. Ph:n säätökemikaali (alv 0 %) - 18. Natriumhydroksidi (alv 0 %) - 19. Käyttövesilipeä (alv 0 %) Kemira Oyj - 1. Saostuskemikaali (alv 0 %) - 3. Polymeeri (alv 0 %) - 6. Rautasulfaatti (ferrisulfaatti), Joensuu (alv 0 %) - 8. Vaahdonestoaine (alv 0 %) - 7. Rautasulfaatti (ferrosulfaatti), Nurmes ja Outokumpu (alv 0 %) - 2. Saostuskemikaali, Lieksa (alv 0 %) - 4. Polymeeri, Lieksa (alv 0 %) Nordkalk Oy Ab - 9. Kalkkituotteet (alv 0 %) Oy FLINKENBERG AB - 3. Polymeeri (alv 0 %) - 8. Vaahdonestoaine (alv 0 %) SNF Finland Oy - 3. Polymeeri (alv 0 %) - 8. Vaahdonestoaine (alv 0 %) Voda Nordic Oy - 6. Rautasulfaatti (ferrisulfaatti), Joensuu (alv 0 %) - 14. Polyalumiinikloridi (alv 0 %) - 2. Saostuskemikaali, Lieksa (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus, erityisalat
Hankintalaji
Tavarahankinnat