Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
486807
Hankinnan nimi
Rääkkylän kunnan jätevedenpuhdistamon lietekuivain
Päätöspäivämäärä
30.1.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Rääkkylän kunnan jätevedenpuhdistamon lietekuivaimen hankinnan. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Hankinta sisältää vanhan laitteiston purkutyön, uuden lietekuivaimen sekä sen toimituksen ja asennuksen. Nykyinen, pois purettava suotonauhakuivain on EP Snetec Oy STC1250. Tilaaja huolehtii puretun kuivaimen toimittamisesta soveltuvaan jätteen vastaanottopaikkaan. Rääkkylän jätevedenpuhdistamolle muodostuu märkää lietettä n. 130 m³ kuukaudessa ja kuivaa lietettä n. 120 m³ kuukaudessa.

Valitut toimittajat

TA Mämmelä Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat