Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
479935
Hankinnan nimi
Rakennustarvikkeet: Kiinnitystarvikkeet 2024 - 2025 (2026 - 2027)
Päätöspäivämäärä
31.1.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kiinnitystarvikkeiden hankinnan sopimuskaudelle 01.02.2024 (tavoite) - 31.01.2026 + yhden (1) vuoden + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.02.2026 - 31.01.2027 sekä 01.02.2027 - 31.01.2028, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankinta ei koske sellaisia kiinnitystarvikkeita, jotka ovat osana erikseen kilpailutettuja rakennusurakoita tai muita vastaavia kilpailutuksia. Tavaran tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo 200 000 eur (alv 0 %) ylittää kansallisen kynnysarvon. Ennakoitu kokonaisarvo on laskettu sopimuskauden 48 kk:n ajalle. Sopimuskaudella hankinnan tilaajia ovat Joensuun kaupunki, Outokummun kaupunki, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote, Kontiolahden kunta ja Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli. Hankinnasta tehdään kaksi hankintapäätöstä. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote tekee oman hankintapäätöksen sitä koskien, ja Pohjois-Karjalan hankintatoimi tekee toisen hankintapäätöksen muita hankinnassa mukana olevia tahoja koskien. Se, että vain toinen hankintapäätös ei tule lainvoimaiseksi, ei estä toisen hankintapäätöksen täytäntöönpanoa. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan. Jos ensimmäisenä oleva toimittaja ei pysty toimittamaan tilaajan tilaamia tuotteita, tilaa tilaaja seuraavana olevalta toimittajalta. Jos toisena oleva toimittaja ei voi toimittaa tuotteita, tilataan tuotteet kolmannelta toimittajalta. Tarjouspyynnössä mainittujen tuotteiden lisäksi tarjouspyynnössä mukana olevat tahot voivat puitejärjestelyn perusteella tarvittaessa hankkia myös muita tuoteryhmiin kuuluvia tuotteita ja niiden hankinnassa tulee noudattaa samaa hinnoitteluperiaatetta kuin tarjotuille tuotteille. Nettohinnastosta tilattaessa ei seurata tilausjärjestystä, vaan tilaaja tilaa tuotteet valitsemaltaan sopimustoimittajalta.

Valitut toimittajat

Karjalan Pultti Oy Onninen Oy Würth Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Ennakoitu arvo
200000,00