Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
477277
Hankinnan nimi
Liikennemerkit, -tarvikkeet, opastetaulut, kiinteistöopasteet, sulkulaitteet ja aurausviitat
Päätöspäivämäärä
1.2.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti liikennemerkkien, -tarvikkeiden, opastetaulujen, kiinteistöopasteiden, sulkulaitteiden ja aurausviittojen hankinnan tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 1.2.2024 - 31.1.2026 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.02.2026 - 31.01.2027, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Tavaran tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo 480 000 eur (alv 0 %) ylittää EU-kynnysarvon. Ennakoitu kokonaisarvo on laskettu sopimuskauden 48 kk:n ajalle. Sopimuskautena hankinnan tilaajina toimivat Joensuun kaupunki, Outokummun kaupunki, Tohmajärven kunta, Kontiolahden kunta, Juuan kunta, Lieksan kaupunki, Liperin kunta, Nurmeksen kaupunki, Kiteen kaupunki, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä - Riveria, Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli, Ilomantsin kunta, Siun työterveys Oy ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote. Hankinnasta tehdään kaksi hankintapäätöstä. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote tekee oman hankintapäätöksen sitä koskien, ja Pohjois-Karjalan hankintatoimi tekee toisen hankintapäätöksen muita hankinnassa mukana olevia tahoja koskien. Se, että vain toinen hankintapäätös ei tule lainvoimaiseksi, ei estä toisen hankintapäätöksen täytäntöönpanoa. Hankintamalli on useamman toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset seuraavasti: -Osa-alueella 1, 2 ja 3 osalta valitaan kolme (3) sopimustoimittajaa per osa-alue. Tilaajat tulevat tekemään tilaukset valituilta sopimustoimittajilta, jonka tarjous on saanut eniten pisteitä ja jonka tuote on käyttötarkoitukseen soveltuvin. -Osa-alueella 4 osalta valitaan yksi (1) sopimustoimittaja/osa-alue. Tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan sopimustoimittajalta. -Osa-alueella 5 osalta kaikkien tarjouspyynnön kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimusten täyttävien ja tarjouspyynnön mukaisten tarjousten jättäneiden toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Tilaajat tulevat tekemään tilaukset valituilta sopimustoimittajilta, jonka tarjous on saanut eniten pisteitä ja jonka tuote on käyttötarkoitukseen soveltuvin. Tarjouspyynnössä mainittujen tuotteiden lisäksi tarjouspyynnössä mukana olevat tahot voivat puitejärjestelyn perusteella tarvittaessa hankkia myös muita tuoteryhmiin kuuluvia tuotteita ja niiden hankinnassa tulee noudattaa samaa hinnoitteluperiaatetta kuin tarjotuille tuotteille. Tilaukset suoritetaan tarpeen mukaan. Pohjois-Karjalan hankintatoimi ei sitoudu mihinkään vähimmäistilausmääriin sopimuskauden aikana ja pidättää oikeuden hankkia ainoastaan käytettävissä olevien määrärahojen salliman määrän.

Valitut toimittajat

Joen Kilpituote Oy - 2. Katunimi- ja talonnumerokilvet (alv 0%) - 5. Kiinteistökilvet ja -opasteet (alv 0%) Kaskea Group Oy - 1. Liikennemerkit, -tarvikkeet ja opastetaulut (alv 0%) Keski-Karjalan Ässä Oy , Printti Ässä - 5. Kiinteistökilvet ja -opasteet (alv 0%) Liikennetuotteet Oy - 1. Liikennemerkit, -tarvikkeet ja opastetaulut (alv 0%) - 2. Katunimi- ja talonnumerokilvet (alv 0%) - 3. Sulkulaitteet (alv 0%) - 4. Aurausviitta (alv 0%) - 5. Kiinteistökilvet ja -opasteet (alv 0%) Normiopaste Oy - 1. Liikennemerkit, -tarvikkeet ja opastetaulut (alv 0%) - 2. Katunimi- ja talonnumerokilvet (alv 0%) - 3. Sulkulaitteet (alv 0%) - 5. Kiinteistökilvet ja -opasteet (alv 0%) Trafino Oy - 3. Sulkulaitteet (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Tavarahankinnat