Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
91299
Hankinnan nimi
LVI-eristystyöt
Päätöspäivämäärä
31.1.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
Kuvaus

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (PPSHP) pyytää tarjoustanne LVI-eristystöistä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sairaanhoitopiirin kiinteistöjä ja kiinteistöyhtiöitä ovat: Oulun yliopistollinen sairaala (OYS), Peltola, Kiinteistö Oy Oulun Heikinharju ja Kiinteistö Oy Muhoksen Päivärinne. Eristystyön tarve on noin 7800 tuntia kahden vuoden aikana. Tarjouspyynnössä ilmoitetut määrät ovat arvioituja hankintakauden (2 vuotta) määriä. Ostaja ei sitoudu annettuihin määriin vaan määrät voivat olla pienemmät tai suuremmat. Työtä ostetaan tarpeen mukaan. Sopimus ei velvoita valittuja toimijoita varaamaan erikseen resurssia sairaanhoitopiirin tarpeita varten. Palveluntuottajien työntekijät toimivat tilaajan työnjohdon alaisena. Puitesopimukseen haetaan kolmea (3) tarjouspyynnön ehdot täyttävää tarjoajaa, mikäli on kolme kelpoisuusvaatimukset täyttävää tarjoajaa.

Valitut toimittajat

2534214-6 - Pohjois-Suomen Tekniikkapalvelu Oy - Suomen Eristystekniikka Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut