Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
492927
Hankinnan nimi
Englanninkielisen esiopetuksen ostopalvelut 2024 - 2025, Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
31.1.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin englanninkielisen esiopetuksen ostopalveluiden hankinnan lukuvuodelle 2024 - 2025. Sisäisen kilpailutuksen tarjouksista hyväksytään kaikki osallistumispyynnön 377109 ja tarjouspyynnön soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoukset. Hankinta toteutetaan 377109 / Esiopetuksen ostopalvelut, Joensuun kaupunki -dynaamiseen hankintajärjestelmään liittyvänä sisäisenä kilpailutuksena. Sopimuksessa noudatetaan kaikkia dynaamisen hankintajärjestelmän ehtoja, mikäli tarjouspyyntö ei niitä muuta.

Valitut toimittajat

Joensuun Englanninkielisen leikkikoulun kannatusyhdistys ry

Hankinnan tyyppi
Sisäinen kilpailutus (DPS)
Hankintalaji
Palvelut