Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
488318
Hankinnan nimi
Metsänhoitotyöt, Heinäveden kunta
Päätöspäivämäärä
6.2.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Heinäveden kunnan metsien metsänhoitotöiden hankinnan sopimuskaudelle 1.3.2024 - 28.2.2026 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.3.2026 - 28.2.2027 sekä 1.3.2027 - 28.2.2028, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankinnassa valitaan yksi (1) toimittaja, jonka kanssa tehdään tarjouspyyntöön ja tarjoukseen perustuva sopimus.

Valitut toimittajat

Metsäpalvelu Turunen Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut