Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
483448
Hankinnan nimi
Järjestötyöllistämisen tukipalvelut
Päätöspäivämäärä
19.2.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti järjestötyöllistämisen tukipalvelujen hankinnan tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 1.3.2024 - 28.2.2025 + toistaiseksi voimassa oleva optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella kolmen (3) kuukauden irtisanomisajalla 1.3.2025 lähtien, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kolme (3) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä lähtien, jonka aikana irtisanominen on kirjallisesti tehty. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, sovelletaan sopimuskaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankinnassa tilaajia ovat Joensuun kaupungin, Liperin kunnan sekä Kontiolahden kunnan työllisyyspalvelut. Työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisvastuu siirtyy valtiolta kunnille vuoden 2025 alussa. Kunnat järjestävät tämän jälkeen niin työnhakijoiden, kuin työnantajien tarvitsemat palvelut. Pohjois-Karjalan kunnat ovat sopineet vuoden 2025 alusta yhdestä työllisyysalueesta, jossa vastuukuntana toimii Joensuu. Maakunta jaetaan neljään eri palvelualueeseen. Näitä ovat Joensuun, Joensuun seudun, Keski-Karjalan ja Pielisen Karjalan palvelualueet, jolloin nämä alueet toimivat hankinnan tilaajina. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Tilaajat eivät sitoudu mihinkään vähimmäistilausmääriin sopimuskauden aikana ja pidättävät oikeuden hankkia ainoastaan käytettävissä olevien määrärahojen salliman määrän.

Valitut toimittajat

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry -

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Palvelut