Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
493315
Hankinnan nimi
Siivousvälineet ja -tarvikkeet 2024-2026 (2028) *uudelleen kilpailutus*
Päätöspäivämäärä
8.3.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti siivousvälineet ja -tarvikkeet sopimuskaudelle 1.3.2024 (tavoite) - 28.2.2026 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.3.2026 - 28.2.2027 ja 1.3.2027 - 28.2.2028, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Tuotteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on kahden (2) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee kokonaistaloudellisesti edullisimman toimittajan, jonka sopimuksen mukaiseen tuoteluetteloon käyttöön soveltuvin tuote sisältyy. Mikäli ensimmäiseksi tullut toimittaja ei pysty toimittamaan tuotetta, tilataan tuote vertailussa seuraavaksi tulleelta. Tilaajat voivat ohittaa tilausjärjestyksen myös perustellusta syystä, esim. toisella toimittajalla on jo käytössä olevaa tuotesarjaa tarjolla. Hankinnan enimmäisarvo koko sopimuskaudelta, optiokausi mukaan lukien, on 1 500 000 € (alv 0 %). Sopimuskautena hankinnan tilaajina toimivat Joensuun kaupunki, Outokummun kaupunki, Kontiolahden kunta, Juuan kunta, Lieksan kaupunki, Liperin kunta, Kiteen kaupunki, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Kontiolahden seurakunta, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote, Polkka - Pohjois-Karjalan tukipalvelut oy, Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli, Lieksan Kiinteistöt Oy, Siun työterveys Oy ja Polvijärven kunta. Hankinnasta tehdään kaksi hankintapäätöstä. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote tekee oman hankintapäätöksen sitä koskien, ja Pohjois-Karjalan hankintatoimi tekee toisen hankintapäätöksen muita hankinnassa mukana olevia tahoja koskien. Se, että vain toinen hankintapäätös ei tule lainvoimaiseksi, ei estä toisen hankintapäätöksen täytäntöönpanoa.

Valitut toimittajat

Finntensid Oy (2.) Systeema Oy (1.)

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Tavarahankinnat