Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
493923
Hankinnan nimi
Joensuun kaupungin maalaus- ja mattoasennustyöt
Päätöspäivämäärä
6.3.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin hallinnoimien kiinteistöjen maalaus- ja mattoasennustöiden hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti sopimuskaudelle 1.5.2024 - 30.4.2026 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.5.2026 - 30.4.2027, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankinnan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on neljän (4) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Päätoteuttajan rooli sovitaan työkohtaisesti. Annettavat vuositarjoukset koskevat alle 60 000 (alv 0 %) euron maalaus- ja mattoasennustöitä. Suurempiin hankkeisiin tullaan urakoitsija/palveluntuottaja valitsemaan erillisellä tarjouskilpailulla. Työkohteet sijaitsevat seuraavilla alueilla: Joensuu kantakaupunki, Pyhäselkä, Kiihtelysvaara, Tuupovaara ja Eno.

Valitut toimittajat

Jokiväri Oy Rakennusliike Joen Talo Oy Rakennusliike Väätäinen Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka