Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
472939
Hankinnan nimi
Pelit, lelut ja oppimisvälineet
Päätöspäivämäärä
12.3.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti pääsääntöisesti päiväkoti ja esi-, perus- ja lukio-opetus käyttöön tulevat pelit, lelut ja oppimisvälineet sopimuskaudelle 01.03.2024 - 28.02.2027 + yhden (1) vuoden optio. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.03.2027 - 29.02.2028, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Tavaran/laitteen tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Tarjouspyyntö jakautuu kahteentoista (12) positioon seuraavasti. Pos. 1: Pelit Pos. 2: Pihaleikkivälineet Pos. 3: Sisäleikkivälineet Pos. 4: FykeMa Pos. 5: Robotiikka Pos. 6: Liikunta Pos. 7: Erityisoppimisvälineet Pos. 8: Askartelutarvikkeet Pos. 9: Tekstiilityötarvikkeet Pos. 10: Legot Pos. 11: Playmobil Pos. 12: Nettohinnasto Osatarjousten tekeminen positioiden kesken on mahdollista eli tarjouksen voi jättää yhteen (1) tai useaan positioon. Osatarjouksen tekeminen position sisällä on sallittu vain position 12: Nettohinnasto osalta. Hankintamalli on positioissa 1-11 kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tämän tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Positiossa 12 valitaan kaikki hyväksytyn tarjouksen tehneet toimittajat, joiden valikoimissa on riittävässä laajuudessa koulu-, esiopetus- ja päiväkotikäyttöön tarkoitettuja tuotteita. Tilausjärjestys ei sido suurempia merkittäviä kokonaisuuksia missään positiossa esim. koulun tai päiväkodin ensitarvikkeistamista, joka on arvoltaan yli 5 000 euroa (alv 0 %), vaan tuolloin voidaan pyytää tarjoukset soveltuvilta sopimustoimittajilta eli voidaan järjestetään ns. minikilpailutus. Tilaaja pidättää oikeuden kilpailuttaa merkittävät kokonaisuudet myös täysin erikseen, tämän kilpailutuksen ulkopuolella. Hankinnan enimmäisarvo koko sopimuskaudelta, optiokausi mukaan lukien on 2 000 000 € (alv. 0%). Sopimuskautena hankinnan tilaajina toimivat Joensuun kaupunki, Outokummun kaupunki, Tohmajärven kunta, Kontiolahden kunta, Lieksan kaupunki, Liperin kunta, Nurmeksen kaupunki, Kiteen kaupunki, Rääkkylän kunta, Kontiolahden seurakunta, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote, Joensuun steinerkoulun kannatusyhdistys ry, Ilomantsin kunta, Juuan kunta ja Polvijärven kunta. Hankinnasta tehdään kaksi hankintapäätöstä. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote tekee oman hankintapäätöksen sitä koskien, ja Pohjois-Karjalan hankintatoimi tekee toisen hankintapäätöksen muita hankinnassa mukana olevia tahoja koskien. Se, että vain toinen hankintapäätös ei tule lainvoimaiseksi, ei estä toisen hankintapäätöksen täytäntöönpanoa.

Valitut toimittajat

ABA Skol Oy - Pos. 2: Pihaleikkivälineet (alv 0%) (2.) - Pos. 3: Sisäleikkivälineet (alv 0%) (2.) - Pos. 10: Legot (1.) - Pos. 11: Playmobil (2.) - Pos. 12: Nettohinnasto Contex oy - Pos. 9: Tekstiilityötarvikkeet (alv 0%) (1.) - Pos. 12: Nettohinnasto Kerko Group Oy - Pos. 6: Liikunta (alv 0%) (1.) Lekolar-Printel Oy - Pos. 5: Robotiikka (alv 0%) (2.) - Pos. 12: Nettohinnasto Oy Piresma Ab - Pos. 12: Nettohinnasto Sisuline Oy - Pos. 12: Nettohinnasto Tevella Oy - Pos. 1: Pelit (alv 0%) (1.) - Pos. 2: Pihaleikkivälineet (alv 0%) (1.) - Pos. 3: Sisäleikkivälineet (alv 0%) (1.) - Pos. 4: FyKeMa (alv 0%) (1.) - Pos. 5: Robotiikka (alv 0%) (1.) - Pos. 7: Erityisoppimisvälineet (alv 0%) (1.) - Pos 8. Askartelutarvikkeet (alv 0%) (1.) - Pos. 10: Legot (2.) - Pos. 11: Playmobil (1.) - Pos. 12: Nettohinnasto

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Tavarahankinnat