Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
2023483903
Hankinnan nimi
Kaupunki-infran rakennuttamis- ja valvontatehtävät, puitejärjestely
Päätöspäivämäärä
7.3.2024
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Valitut toimittajat

Kymen Sipti Oy - Rakennuttajatoimisto HTJ Oy - Rapp Valvontakonsultit Oy - Sitowise Oy - Welado Oy -

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Palvelut