Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
486618
Hankinnan nimi
Luonto- ja maisemaselvitykset, Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
11.3.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin luonto- ja maisemaselvitysten hankinnan tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 01.03.2024 - 31.12.2025 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 1.1.2026 - 31.12.2027, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Puitesopimus tehdään yhden (1) konsulttitoimiston kanssa.

Valitut toimittajat

Lunden Architecture oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut