Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
492573
Hankinnan nimi
Joensuun kaupungin hallintotalon viherkasvien hoito
Päätöspäivämäärä
12.3.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin hallintotalon viherkasvien hoidon sopimuskaudelle 15.3.2024 - 14.3.2025 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 15.3.2025 - 14.3.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankinta sisältää Joensuun kaupungin hallintotalon viherkasvien hoito-ohjeistuksessa kuvatut tehtävät ja työt tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

PIHASUUNNITTELU LAPPALAINEN OY -

Hankinnan tyyppi
Kynnysarvon alittava hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut