Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
488898
Hankinnan nimi
Lampitien alueen kunnallistekniikka, rakentamisvaihe 1 / Liperin kunta
Päätöspäivämäärä
12.3.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Ylämyllyn Lampitien kunnallistekniikan rakentamisen hankinnan tarjouspyynnön ja siihen liitettyjen asiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Liperin kunta yhdessä Hoivarakentajat Oy:n kanssa suunnitteluttaa ja rakentaa Lampitien alueen rakentamisvaiheen 1 kunnallistekniikan, mahdollistaen Hoivarakentajat Oy:n talonrakennushankkeen toteuttamisen. Hankinta koskee suunnitelmakartan (piirustus TKA 201) vesihuollon (talousvesi, jätevesi, ml jätevesipumppaamo, hulevesi, viivytysaltaan ja siitä johtavan avo-ojaston) rakentamista. Lisäksi hankinta käsittää Lampitieltä johtavan osin sora ja osin asfalttipäällysteisen tonttikadun, tonttikadulta johtavan sorapintaisen tonttiliittymän ja valaistuksen sekä Lampitien varteen tulevan kohtaamispaikan rakentamisen. Urakkamuoto on kokonaishintaurakka. Hankinnan toteutuksen ehtona on, että Liperin kunta ja Hoivarakentajat Oy ovat allekirjoittaneet hanketta koskevan yhteistyösopimuksen. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Maarakennus Niemeläinen Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka