Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
486993
Hankinnan nimi
Liikenneselvitykset ja -suunnitelmat, liikennevalosuunnittelu, melu- ja tärinäselvitykset, Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
14.3.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin liikenneselvitysten ja -suunnitelmien, liikennevalosuunnittelun sekä melu- ja tärinäselvitysten hankinnan sopimuskaudelle 01.03.2024 - 31.12.2025 + kahden (2) vuoden optio. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 01.01.2026 - 31.12.2027, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on kahden (2) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Toimeksiannot tilataan ensisijaisesti edullisemman hinnan tarjonneelta toimijalta, jos tämä pystyy työhön sen edellyttämässä laajuudessa ja aikataulussa. Jos edullisimman hinnan tarjonnut toimia ei pysty toteuttamaan toimeksiantoa, tilataan toiselta. Valinta tehdään osatehtävittäin (liikenne, liikennevalo, melu, tärinä).

Valitut toimittajat

A-Insinöörit Suunnittelu Oy - WSP Finland Oy -

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Palvelut