Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
491831
Hankinnan nimi
Arkkitehtisuunnittelun puitesopimus, Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli ja Joensuun Kodit Oy
Päätöspäivämäärä
14.3.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellille ja Joensuun Kodit Oy:lle ARK-suunnittelun hankinnan sopimuskaudelle 15.3.2024 - 31.12.2024 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 1.1.2025 - 31.12.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli rakennuttaa Tulliportinkatu 11 uudiskohteen ja Länsikatu 18 laitetaan vireille kaavamuutos. Apajakuja 1, Koulukatu 30b ja Noljakankaari 6 ovat peruskorjauksia. Joensuun Kodit Oy:n kohteet ovat kaikki peruskorjauskohteita. Suunniteltavissa uudisrakennushankkeissa on pääpaino muuntojoustavuudessa ja vähähiilisyydessä. Ainakin osa taloista suunnitellaan niin, että ne ovat jatkossa muunnettavissa vanhusten asunnoiksi. Tulliportinkadun kohde on mukana Karelia ammattikorkeakoulun vähähiilisen rakentamisen ja rakentamisen kiertotalouden hankkeissa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on viiden (5) toimittajan puitejärjestely. Tilaaja voi projektikohtaisesti tehdä sopimuksen suoraan jonkun valitun arkkitehtitoimiston kanssa tai kilpailuttaa kohteet vielä erikseen näiden kesken. Suunnittelutyö tilataan sen perusteella, millainen kokemus tarjouksen tekijällä on vastaavista kohteista, miten suunnittelutyön tilaajan aikataulu soveltuu tarjouksen tekijän aikatauluun, mikä on suunnittelun vaativuustaso ja määrä verrattuna tarjoavan yrityksen resursseihin sekä tarjoajan tuntiveloitushinta.

Valitut toimittajat

Arcadia Oy Arkkitehtitoimisto - Arkkitehtistudio Tuomas Niemi Oy - Arkkitehtitoimisto Lappalainen ja Korjonen Oy - QVIM Arkkitehdit Oy - Vaaka-ARK Oy -

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Palvelut