Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
490407
Hankinnan nimi
Hiekoitusmateriaalin poisto (6119) Joensuun kaupungissa 2024 (2025)
Päätöspäivämäärä
14.3.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti hiekoitusmateriaalin poiston hankinnan (6119) Joensuun kaupungin alueella sopimuskaudelle 1.4.2024 - 31.3.2025 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.4.2025 - 31.3.2026 ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus per osa-alue, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Itä-Suomen Kuntainfra Oy - Kohde 1: Ruutukaava-alue, Kanervalan, Otsolan ja Linnunlahden kaupunginosat (alv 0%) - Kohde 2: Noljakan, Marjalan, Pilkon ja Raatekankaan kaupunginosat (alv 0%) - Kohde 3: Siihtalan, Mutalan, Rantakylän, Utran ja Käpykankaan kaupunginosat (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Palvelut