Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
492254
Hankinnan nimi
Kopio- ja tulostuspalvelut 2024-2026 (2028) / Business Joensuu Oy
Päätöspäivämäärä
19.3.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kopio- ja tulostuspalvelut Business Joensuu Oy:lle sopimuskaudelle 1.7.2024 - 30.6.2026. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.7.2026 - 30.6.2027 sekä 1.7.2027 - 30.6.2028, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelujen tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely, jossa valittun toimittajan kanssa tehdään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukainen sopimus.

Valitut toimittajat

Grano Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut