Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
486600
Hankinnan nimi
Kiihtelysvaaran kirkon AV-laitteet ja varusteet / Joensuun ev.lut seurakuntayhtymä
Päätöspäivämäärä
22.3.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kiihtelysvaaran kirkon AV-laite- ja varustehankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinnan kohteena ovat uuden Kiihtelysvaaran kirkon AV-laite- ja varustehankinnat, asennus ja ohjelmointityöt. AV-laitteiden tarvitsemat kiinteät kaapeloinnit ja vahvavirtapisteet kuuluvat erilliseen sähköurakkaan. Hankinnan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Joensuun Kuva ja Ääni Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat