Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
493373
Hankinnan nimi
Pienhankkeiden ARK-suunnittelu, Joensuun Yrityskiinteistöt Oy
Päätöspäivämäärä
22.3.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti pienhankkeiden ARK-suunnittelun hankinnan sopimuskaudelle 01.06.2024 - 31.05.2026 + yhden (1) vuoden + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.06.2026 - 31.05.2027 ja yhdellä (1) vuodella ajalle 01.06.2027 - 31.05.2028, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Suunnittelutyö tilataan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella, josta tehdään kokonaisarvio seuraavilla kriteereillä: Millainen kokemus tarjouksen tekijällä on vastaavista kohteista, miten suunnittelutyön tilaajan aikataulu soveltuu tarjouksen tekijän aikatauluun, mikä on suunnittelun vaativuustaso ja määrä verrattuna tarjoavan yrityksen resursseihin ja mikä on tarjoajan tuntiveloitushinta. Kunkin kohteen yhteydessä laaditaan suunnittelutyön kulusta erillinen aikataulu, jonka osapuolet yhdessä hyväksyvät.

Valitut toimittajat

Arkkitehtitoimisto Suunnittelu Kärki Oy - Rakennussuunnittelu Immonen Oy - Vaaka-ARK Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut