Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
488225
Hankinnan nimi
LVIA-suunnittelun puitesopimus, Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli ja Joensuun Kodit Oy
Päätöspäivämäärä
25.3.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Ellin ja Joensuun Kodit Oy:n LVIA-suunnittelun hankinnan sopimuskaudelle 1.3.2024 - 31.12.2024 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 1.1.2025 - 31.12.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus- /optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Tilaaja voi projektikohtaisesti tehdä sopimuksen suoraan jonkun valitun LVIA-suunnittelutoimiston kanssa tai kilpailuttaa kohteet vielä erikseen näiden kesken. Suunnittelutyö tilataan sen perusteella, millainen kokemus tarjouksen tekijällä on vastaavista kohteista, miten suunnittelutyön tilaajan aikataulu soveltuu tarjouksen tekijän aikatauluun, mikä on suunnittelun vaativuustaso ja määrä verrattuna tarjoavan yrityksen resursseihin sekä tarjoajan tuntiveloitushinta. Suunniteltavissa uudisrakennushankkeissa on pääpaino muuntojoustavuudessa ja vähähiilisyydessä. Ainakin osa taloista suunnitellaan niin, että ne ovat jatkossa muunnettavissa vanhusten asunnoiksi. Tulliportinkadun kohde on mukana Karelia ammattikorkeakoulun vähähiilisen rakentamisen ja rakentamisen kiertotalouden hankkeissa. Pääsuunnittelijalta edellytetään osallistumista liitteen mukaisen projektisuunnitelman mukaisesti hankkeen suunnitteluun ja yhteistyöhön Karelia ammattikorkeakoulun kanssa. Hankintamalli on viiden (5) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Suunnittelutyö tilataan sen perusteella, millainen kokemus tarjouksen tekijällä on vastaavista kohteista, miten suunnittelutyön tilaajan aikataulu soveltuu tarjouksen tekijän aikatauluun, mikä on suunnittelun vaativuustaso ja määrä verrattuna tarjoavan yrityksen resursseihin sekä tarjoajan tuntiveloitushinta.

Valitut toimittajat

A-Insinöörit Teollisuus- ja talotekniikka Oy - Granlund Oy - Insinööritoimisto Kurkinen Oy - KÄRKITEK - Sweco Finland Oy -

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Palvelut