Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
487552
Hankinnan nimi
Taajamametsien traktoriurakointi
Päätöspäivämäärä
28.3.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalvelujen toimeksiannosta konetyönä tehtävien hakepuun, puutavaran ja risujen kuljetuksien ja muiden metsureita avustavien tehtävien hankinnan metsävarusteisella traktorilla Joensuun kaupungin alueella sijaitsevilta kaupungin omistamilta metsätiloilta sopimuskaudelle 01.03.2024 - 28.02.2025 + yhden (1) + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Traktorin suorituskyvyn ja kuljettajan ammattitaidon tulee olla riittävä tehtävän suorittamiseksi. Tuottotavoite puutavaran ajossa metsässä normaaliolosuhteissa on vähintään yksi kuorma/h, 5-7 m³. Normaaleilla olosuhteilla tarkoitetaan sitä, että ajomatka on noin 200-300 m ja kertymä 15-50 m³/ha. Korjuujäljen tulee täyttää sertifikaatin kriteerit. Erikoisolosuhteissa tai poikkeavilla työmailla kriteerit sovitaan tapauskohtaisesti. Tilaaja valvoo pistokokein palvelukuvauksen tavoitteiden toteutumista. Toiminta-alueet on jaettu seuraaviin osa-alueisiin: 1) Joensuun kaupunkialue ja Kontiolahti ja Liperi 2) Pyhäselän pitäjä 3) Enon pitäjä 4) Kiihtelysvaaran pitäjä 5) Tuupovaaran pitäjä Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankinta on jaettu viiteen positioon. Hankintamalli on positioissa 1-5 kahden (2) toimittajan puitejärjestely per kohderyhmä, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tämän tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Tilaaja tekee ensisijaisesti tilauksen eniten kyseisessä positiossa eniten pisteitä saaneelta toimittajalta. Mikäli toimittaja ei pysty suorittamaan tilattua urakointia, niin tilaus tehdään seuraavalta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut