Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
486172
Hankinnan nimi
Kiihtelysvaaran kirkon irtokalusteet sekä matot ja verhot
Päätöspäivämäärä
28.3.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kiihtelysvaaran kirkon irtokalusteiden sekä mattojen ja verhojen hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjottavien tuotteiden tulee olla laadukkaita, ammattikäyttöön tarkoitettuja kestäviä ja muunneltavia julkitilaan soveltuvia kalusteita. Lopullisessa tilauksessa tilaaja pidättää itsellään oikeuden vaihtaa yksittäisiä tuotteita, värimaailmaa ja / tai verhoilumateriaaleja mikäli katsoo siihen olevan asianmukaiset perustelut. Kiihtelysvaaran kirkko sijaitsee osoitteessa Aprakkatie 3, 82140 Kiihtelysvaara. Kirkon uudisrakennuksen on määrä valmistua kaikilta osin viimeistäin 31.12.2024. Hankesuunnittelun mukaisesti seurakuntaa palvelee parhaiten monikäyttöinen kirkko, jossa seurakunnan viikkotoiminta keskitetään kirkkorakennukseen. Kirkosta halutaan kohtaamisen paikka, jossa tilaisuudet voidaan järjestää kotoisassa mutta silti arvokkaassa ympäristössä. Ulkomuodoltaan kirkosta tulee puinen ristikirkko. Kirkon saliin on suunniteltu 120 istumapaikkaa. Väliovet avaamalla lisätilaa saadaan kahviosta ja lasten kappelista, jolloin tilaa on parhaimmillaan noin 240 henkilölle. Kuoriin sijoitetaan vanhasta kirkosta pelastettu alttaritaulu. Sisätilojen luonne syntyy kokonaisvaltaisesta puun käytöstä, epäsuorasta ja suorasta luonnonvalosta sekä kauniista näkymistä. Lattiamateriaali on kestävä pystypuu ja seinät ovat kuultokäsiteltyä hirttä ja panelointia. Kirkon yleisötilojen lisäksi kirkkoon valmistuu muita tukitiloja, joihin tässä hankinnassa hankitaan myös irtokalusteet. Tilaajan erillishankinnoiksi jää mittatilaustyönä valmistettavat erikoiskalusteet, jotka pääasiallisesti sijaitsevat alttarin läheisyydessä. Tarjottujen tuotteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat