Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
502073
Hankinnan nimi
Polttonesteiden säiliötoimitukset
Päätöspäivämäärä
28.3.2024
Hankintayksikkö
TeeSe Botnia Oy Ab
Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Tavarahankinnat