Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
497122
Hankinnan nimi
Ilomantsin kunnan koulukuljetukset
Päätöspäivämäärä
2.4.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Ilomantsin kunnan koulukuljetusten hankinnan tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti sopimuskaudelle 01.08.2024 - 31.07.2027 + mahdollisuus jatkaa toistaiseksi voimassa olevana. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla 01.08.2027 lähtien, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä lähtien, jonka aikana irtisanominen on kirjallisesti tehty. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, sovelletaan sopimuskaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Osatarjoukset ovat sallittu, eli liikennöitsijä valitaan kohteittain. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus per kohde (osa-alue), jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset.

Valitut toimittajat

Fennostaff Oy - KOHDE 10. Haukivaaran, Maukkulan, Issakan, Marjovaaran ja Paavonvaaran suunnat (alv 0 %) - KOHDE 12. Mutalahti/Haukivaara/Maukkula/Issakka suunta (alv 0 %) - KOHDE 14. Sonkaja/Huhus/Tokrajärvi/Tyrjä/Uimaharju/Eno suunta (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Palvelut