Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
486192
Hankinnan nimi
Kiinteistö Oy Juuan Vuokratalot kiinteistönhoidon kilpailutus
Päätöspäivämäärä
2.4.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kiinteistönhoidon töiden hankinnan Kiinteistö Oy Juuan Vuokratalojen tarjouspyynnössä mainittuihin kiinteistöihin sopimuskaudelle 01.05.2024 - 30.04.2026 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 01.05.2026 - 30.04.2028 ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Juuan Talohuolto Oy -

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Palvelut