Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
476708
Hankinnan nimi
Toimisto- ja koulutarvikkeet, kouluvihkot ja kalenterit
Päätöspäivämäärä
11.4.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti toimisto- ja koulutarvikkeiden, kouluvihkojen ja kalenterien hankinnan tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 01.04.2024 - 31.03.2026 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optio. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.04.2026 - 31.03.2027 sekä 01.04.2024 - 31.03.2028, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Tavaran/laitteen tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankinnasta tehdään kaksi hankintapäätöstä ja tiedoksiannetaan yhtä aikaa. Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote tekee oman hankintapäätöksen sitä koskien (päätöksen liitteenä Hyvinvointialue_paatosote_Toimisto- ja koulutarvikkeet, kouluvihkot ja kalenterit), ja Pohjois-Karjalan hankintatoimi tekee toisen hankintapäätöksen muita hankinnassa mukana olevia tahoja koskien. Se, että vain toinen hankintapäätös ei tule lainvoimaiseksi, ei estä toisen hankintapäätöksen täytäntöönpanoa. Tarjouspyyntö jakautuu kolmen (3) osa-alueeseen seuraavasti, joiden kesken sallitaan osatarjousten tekeminen: Osa-alue 1. Toimisto- ja koulutarvikkeet Osa-alue 2. Kouluvihkot ja vihkonsuojakannet Osa-alue 3. Nettohinnasto Osatarjousten tekeminen osa-alueiden kesken on mahdollista eli tarjouksen voi jättää yhteen (1) tai useaan osa-alueeseen. Osatarjouksen tekeminen osa-alueen sisällä on sallittu vain osa-alueen 3: Nettohinnasto osalta. Hankintamalli on osa-alueissa 1-2 yhden (1) toimittajan puitejärjestely per osa-alue, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tämän tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Osa-alueessa 3 valitaan kaikki hyväksytyn tarjouksen tehneet toimittajat, joiden valikoimissa on riittävässä laajuudessa toimisto- ja koulutarvikkeita toimisto-, koulu-, esiopetus- ja päiväkotikäyttöön. Kilpailutus ei koske seuraavia tarvikkeita: Kopiopapereita ja -kartonkeja, atk-laitteita, av-laitteita, kertakäyttöastioita, värikasetteja, kahvitarvikkeita, toimiston puhdistuksen/huollon tarvikkeita, joista on olemassa erilliset sopimukset. Hankinnan arvo on noin 1 800 000 euroa sis. alv. 0 %.

Valitut toimittajat

Lekolar-Printel Oy - Pos 3. Nettohinnasto Lyreco Finland Oy - Pos 3. Nettohinnasto Officepro Finland Oy - Pos 3. Nettohinnasto RCK Finland Oy - Pos 2. Kouluvihkot ja vihkonsuojakannet (alv 0%) - Pos 3. Nettohinnasto Systeema Oy - Pos 3. Nettohinnasto - Pos 1. Toimisto- ja koulutarvikkeet (alv 0%) - Pos 3. Nettohinnasto - Pos 3. Nettohinnasto - Pos 3. Nettohinnasto

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Tavarahankinnat