Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
494910
Hankinnan nimi
Tonttien markkina-arvon ja -vuokran määritykset 2024-2026, Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
4.4.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti tonttien markkina-arvon ja -vuokran määritykset sopimuskaudelle 1.4.2024 - 31.3.2026 + yhden (1) vuoden + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.4.2026 - 31.3.2027 sekä 1.4.2027 - 31.3.2028, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Valituilta palveluntuottajilta ostetaan kulloisenkin tarkentuneen toimeksiannon perusteella ensisijaisesti edullisimman hinnan tarjonneelta palveluntuottajalta. Mikäli ko. palveluntuottaja ei ehdi tilaajan haluamaan toimitusaikaan, kysytään toiseksi halvimmalta jne. Tämän lisäksi tilaaja voi tilata työn henkilö- ja referenssitietojen pohjalta itse soveltuvimmaksi kulloiseenkin toimeksiantoon katsomaltaan puitesopimuskumppanilta.

Valitut toimittajat

Suomen Toimitila-asiantuntijat Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Ennakoitu arvo
160000,00