Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
497396
Hankinnan nimi
Pienhankkeiden RAK-suunnittelu, Joensuun Yrityskiinteistöt Oy
Päätöspäivämäärä
8.4.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle pienhankkeiden RAK-suunnittelun hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti sopimuskaudelle 01.06.2024 - 31.05.2026 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.06.2026 - 31.05.2027 ja 01.06.2027 - 31.05.2028, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi7 niin haluaa. Annettava RAK-suunnittelun tarjous koskee julkisten hankintojen kansalliset kynnysarvot alittavia tehtäviä. Kyseiset hankkeet ovat pienehköjä, kustannusarvoltaan yleensä alle 200.000,- euroa maksavia korjaus-, muutos- ja lisärakentamistöitä. Suurimpiin hankkeisiin RAK-suunnittelijat tullaan valitsemaan erillisellä tarjouskilpailulla. Puitesopimuksella valittavan konsultin toimeksiannon kokonaispalkkio on yleensä enimmillään 15.000 € (alv. 0%). Erityisillä perusteilla voidaan puitesopimuksia käyttää suurempiin toimeksiantoihin, ei kuitenkaan kansallisen kynnysarvot ylittäviin. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Suunnittelutyö tilataan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella, josta tehdään kokonaisarvio seuraavilla kriteereillä: Millainen kokemus tarjouksen tekijällä on vastaavista kohteista, miten suunnittelutyön tilaajan aikataulu soveltuu tarjouksen tekijän aikatauluun, mikä on suunnittelun vaativuustaso ja määrä verrattuna tarjoavan yrityksen resursseihin ja mikä on tarjoajan tuntiveloitushinta. Kunkin kohteen yhteydessä laaditaan suunnittelutyön kulusta erillinen aikataulu, jonka osapuolet yhdessä hyväksyvät.

Valitut toimittajat

A-Insinöörit Suunnittelu Oy - FCG Finnish Consulting Group Oy - Sweco Finland Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut