Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
4288/02.08.00/2024
Hankinnan nimi
Esitystekniikan laitteiden hankinta [Hansel Oy: Esitystekniikan laitteet ja palvelut 2023-2026 (2027)]
Päätöspäivämäärä
8.4.2024
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Kuvaus

Tornion kaupunki kilpailuttaa esitystekniikan laitteiden toimittajan Hansel Oy:n puitejärjestelyn Esitystekniikan laitteet ja palvelut 2023-2026 (2027) sisällä. Tornion kaupunki kilpailuttaa sopimuskauden esitystekniikan laitteiden toimittajan. Sopimuskauden aikana hankittavia tuotteita ovat pääasiassa projektorit, dokumenttikamerat, näytöt, televisiot, valkokankaat, kaiuttimet sekä televisioiden ja projektoreiden telineet. Tarjouspyynnössä on annettu Tornion kaupungille hankittavien esitystekniikan laitteiden referenssilaitteet Tornion nykyisen laitekannan mukaan. Tarjoaja voi tarjota referenssilaitteiden tekniset ominaisuudet täyttävää tuotetta. Tarjouspyynnössä ilmoitetut laitemäärät ovat arvioita hankittavista laitteista per vuosi. Hankinta ei sisällä määräostovelvollisuutta. Tornion kaupungilla on mahdollisuus hankkia laitteita ja palveluja vähäisissä määrin lisää, kuitenkin enintään hankinnan ennakoidulla arvolla. Optiona Tornion kaupunki kilpailuttaa esitystekniikan laitteiden käyttöönottoa tukevat palvelut. Palvelun käytöstä päätetään tapauskohtaisesti. Hansel Oy:n puitejärjestelyn sopimuskausi on 04.09.2023 - 03.09.2026 (2027). Asiakaskohtaisen hankintasopimuksen tavoite on 27.3.2024-31.12.2026 (2027). Jos puitesopimuskautta jatketaan yhdellä (1) optiokaudella, asiakaskohtaista hankintasopimusta jatketaan vastaavasti yhdellä (1) vuodella. Asiakkaan hankintasopimuksen luonnos on tarjouspyynnön liitteenä. Hankintaan sovelletaan Hansel Oy:n puitejärjestelyn sopimusehtoja sekä JIT 2015 sopimusehtoja.

Valitut toimittajat

Advania Finland Oy -

Hankinnan tyyppi
Minikilpailutus
Hankintalaji
Ennakoitu arvo
85000,00