Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
499516
Hankinnan nimi
Maastomönkijä, Lieksan kaupunki
Päätöspäivämäärä
8.4.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti maastomönkijän hankinnan Lieksan kaupungille tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tavaran/laitteen tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Lieksan kaupungin liikuntatoimella on tarve telasarjalla varustetulle maastomönkijälle, jota tullaan käyttämään raskaassa ja vaativassa maastokäytössä mm. suolla retkeilyreittien hoitotyössä. Maastossa siirryttävät matkat voivat olla pitkiä, joten laitteen tulee olla toimintavarma sekä huolto- ja varaosapalveluiden nopeasti saatavilla. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Jokikone Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat