Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
474151
Hankinnan nimi
Lieksan kaupunkikonsernin maksuliikepalvelut
Päätöspäivämäärä
11.4.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Lieksan kaupunkikonsernin maksuliikenne- ja rahahuoltopalvelujen hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti sopimuskaudelle 1.5.2024 - 31.12.2027. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla 1.1.2028 lähtien, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä lähtien, jonka aikana irtisanominen on kirjallisesti tehty. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, sovelletaan sopimuskaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Lieksan kaupunkikonsernin maksuliikenne ja rahahuolto palveluihin kuuluvat kunnan maksuliikenteen vaatimat palvelut, rahanvaihtopalvelut, konsernitilit, verkkopankkiratkaisut jne. Lieksan kaupungilla on kaksi liikelaitosta ja kaksi tytäryhtiötä, Lieksan Kehitys oy LieKe ja Lieksan Kiinteistöt oy. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) palveluntuottajan sopimus, jossa tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta palveluntuottajalta.

Valitut toimittajat

Danske Bank AS, Suomen sivuliike

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut