Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
492986
Hankinnan nimi
Räjähdysaineet ja -tarvikkeet, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria
Päätöspäivämäärä
11.4.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti räjähdysaineiden ja -tarvikkeiden hankinnan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverialle sopimuskaudelle 01.05.2024 - 30.04.2025 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Kyseessä on uudelleenkilpailutus. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 01.05.2025 - 30.04.2027, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Tavaran/laitteen tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Tavarahankinnat