Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
484503
Hankinnan nimi
Ryhmäkasvit, Joensuun kaupunki 2024-2027
Päätöspäivämäärä
11.4.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti ryhmäkasvien hankinnan Joensuun kaupungille sopimuskaudelle tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti 1.8.2024 - 31.7.2027 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.08.2027 - 31.07.2028, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Tuotteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Heimosen Puutarha Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat