Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
491802
Hankinnan nimi
IT- ja AV-laitteiden leasingpalvelu ja elinkaaren hallinta 2024-2026 (2028) / Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä, Riveria
Päätöspäivämäärä
12.4.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverialle IT-laitteiden, pöytätietokoneiden, kannettavien tietokoneiden, tietokoneiden oheislaitteiden ja ohjelmistojen, AV-laitteiden, asennuspalveluiden sekä matkapuhelimien leasingrahoituksen ja elinkaaren hallinnan. Sopimus laaditaan valitun toimittajan kanssa ajalle 1.6.2024 - 31.5.2026. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle1.6.2026 - 31.5.2027 sekä 1.6.2027 - 31.5.2028, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Leasingsopimusten kesto on 36-60 kk per laite. Laitteet vaihdetaan pääsääntöisesti uusiin, kun kohteiden vuokrakausi päättyy. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn laitemerkkiin, vaan kilpailuttaa ja valitsee itse laitemerkit ja hankintapaikat ja hoitaa itse laitteiden ylläpidon ja kokoonpanohallinnan. Laitteita hankitaan puitesopimukseen perustuen yhdeltä tai useammalta toimittajalta tai erillishankintoina. Tilaaja vakuuttaa itse vuokraamansa laitteet. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintasopimus tehdään yhden (1) tarjoajan kanssa.

Valitut toimittajat

3 Step IT Oy -

Hankinnan tyyppi
Kilpailu
Hankintalaji
Palvelut