Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
487765
Hankinnan nimi
Polvijärven kunnan sivistystoimen valokuvaus
Päätöspäivämäärä
12.4.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Polvijärven kunnan sivistystoimen valokuvauspalveluiden toteuttamisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti sopimuskaudelle 1.5.2024 - 31.12.2025 + yhden (1) vuoden + yhden (1) vuoden optiomahdollisuudet. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2026 - 31.12.2026 ja yhdellä (1) vuodella ajalle 1.1.2027 - 31.12.2027, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava käyttöoikeussopimusta koskeva sopimus. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan käyttöoikeussopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Seppälän Koulukuvat Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut