Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
503180
Hankinnan nimi
Mansikkatien ja Karpalotien saneeraus (projektit 2661 ja 2660)
Päätöspäivämäärä
12.4.2024
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta Reijolan asutusalueella sijaitsevien Mansikka- ja Karpalotien katuosuuksien rakentamisen hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Rakennuskohteena on Joensuun kaupungin Reijolan asemakaava-alueella sijaitsevat infraverkostot ja viheralueet. Rakennushankkeesta käytetään nimitystä ”Mansikkatien ja Karpalotien saneeraus”. Mansikkatie projekti 2661 Karpalotie projekti 2660 Työt tulee aloittaa 1.5.2023. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa urakkasopimus tehdään valitun urakoitsijan kanssa.

Valitut toimittajat

Savon Kuljetus Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka